menu dblex
ödsla
verb
förslösa
förspilla
slösa
öda
förbruka
spilla
förskingra
misshushålla

Alla synonymer går att klicka på.