menu dblex
ödesmakt
substantiv
öde

Alla synonymer går att klicka på.