menu dblex
åtstrama
verb
bromsa
begränsa
dämpa
kväva
inskränka
skärpa
strama till
sätta in restriktioner

Alla synonymer går att klicka på.