menu dblex
åtnjuta gästfrihet
verb
gästa

Alla synonymer går att klicka på.