menu dblex
åthuta
verb
hundsfottera

Alla synonymer går att klicka på.