menu dblex
åtgå
verb
gå åt
gå till
förbrukas
användas
konsumeras
behövas
fordras
krävas

Alla synonymer går att klicka på.