menu dblex
återverkan
substantiv
följd
effekt
konsekvens
reaktion
genklang
eko
genljud
reflex
betydelse
reperkussion
växelverkan
återverkning

Alla synonymer går att klicka på.