menu dblex
återuppväcka
verb
återuppliva
pånyttföda
förnya
Se även
återuppväckas

Alla synonymer går att klicka på.