menu dblex
återupptaga
verb
fortsätta
förnya
Se även
återuppta

Alla synonymer går att klicka på.