menu dblex
återuppta
verb
återknyta
förnya
fortsätta
Se även
återupptaga

Alla synonymer går att klicka på.