menu dblex
återupprättelse
substantiv
upprättelse
gottgörelse
rehabilitering
vindikation

Alla synonymer går att klicka på.