menu dblex
återupprätta
verb
återställa
förnya
rekonstruera
sätta i stånd
läka
restituera
rehabilitera
upphjälpa

Alla synonymer går att klicka på.