menu dblex
återuppföra
verb
rekonstruera

Alla synonymer går att klicka på.