menu dblex
återuppbygga
verb
återställa
restaurera
förnya
renovera
rekonstruera
Se även
återuppbyggas

Alla synonymer går att klicka på.