menu dblex
återta en beställning
verb
avbeställa

Alla synonymer går att klicka på.