menu dblex
återställa livskrafterna hos någon
fras
återkalla till livet

Alla synonymer går att klicka på.