menu dblex
återskapa
verb
rekonstruera

Alla synonymer går att klicka på.