menu dblex
återsända
verb
skicka tillbaka
returnera
återlämna
remittera
hänskjuta
hänvisa

Alla synonymer går att klicka på.