menu dblex
återknyta
verb
förnya
återuppliva
återuppta
gå tillbakaktill
knyta ihop trådarna
referera till

Alla synonymer går att klicka på.