menu dblex
återklinga
verb
genljuda

Alla synonymer går att klicka på.