menu dblex
återkastning
substantiv
diffusion

Alla synonymer går att klicka på.