menu dblex
återkasta
verb
reflektera
avspegla
spegla
återge
återspegla
bryta
eka
Se även
återkastas

Alla synonymer går att klicka på.