menu dblex
återkalla till livet
verb
återställa livskrafterna hos någon

Alla synonymer går att klicka på.