menu dblex
återinrätta
verb
återställa

Alla synonymer går att klicka på.