menu dblex
återinföra
verb
förnya

Alla synonymer går att klicka på.