menu dblex
återhållen
adjektiv
reserverad
tillbakadragen
avmätt
förbehållsam
kylig
sval

Alla synonymer går att klicka på.