menu dblex
återge huvudpunkterna
verb
rekapitulera

Alla synonymer går att klicka på.