menu dblex
återge en sund ekonomisk ställning
verb
sanera

Alla synonymer går att klicka på.