menu dblex
återföra till livet
verb
väcka till liv

Alla synonymer går att klicka på.