menu dblex
återföra till
verb
härleda

Alla synonymer går att klicka på.