menu dblex
återberätta
verb
återge
referera
framställa
rapportera
relatera
uttrycka
ge

Alla synonymer går att klicka på.