menu dblex
åtbörder
substantiv
later
fasoner
åthävor
teckenspråk
Se även
åtbörd
I uttryck
göra åtbörder

Alla synonymer går att klicka på.