menu dblex
åtaga sig
verb
befatta sig med
förelägga sig
Se även
åta sig

Alla synonymer går att klicka på.