menu dblex
åsyna vittne
substantiv
åskådare
betraktare
ögonvittne

Alla synonymer går att klicka på.