menu dblex
åsyfta
verb
syfta på
syfta
mena
häntyda på
gälla
avse
peka på
sikta
ämna
ärna
eftersträva
ha till mål
sikta på

Alla synonymer går att klicka på.