menu dblex
åstundan
substantiv
begär
önskan
längtan
åtrå
lust
diktan och traktan
traktan
vilja
behov
strävan
önskemål

Alla synonymer går att klicka på.