menu dblex
åstadkomma rättvisa
verb
skipa

Alla synonymer går att klicka på.