menu dblex
åskådare
substantiv
betraktare
vittne
åsyna vittne
publik
ögonvittne
iakttagare
auskultant
tittare
närvarande
Se även
åskådarna
I uttryck
vara åskådare till

Alla synonymer går att klicka på.