menu dblex
åsätta lägre värde
verb
nedskriva

Alla synonymer går att klicka på.