menu dblex
ångerköpt
adjektiv
ångerfull
botfärdig
förkrossad
skuldmedveten

Alla synonymer går att klicka på.