menu dblex
ångerfull
adjektiv
ångerköpt
botfärdig
förkrossad
skuldmedveten
skamsen
skuldbelastad
skuldtyngd
I uttryck
göra djupt ångerfull

Alla synonymer går att klicka på.