menu dblex
ålderdomssvag
adjektiv
senil
orkeslös
skröplig
utlevad
bräcklig
gubbig
dekrepitus
gaggig
ålderstigen
svag
klen
kraftlös
gammal
avdankad

Alla synonymer går att klicka på.