menu dblex
åla sig
verb
orma
rinna

Alla synonymer går att klicka på.