menu dblex
åklagarparten
substantiv
kärande

Alla synonymer går att klicka på.