menu dblex
åker
substantiv
gärde
teg
fält
vret
lycka
vång
åkerteg
fåll
åkerjord
I uttryck
obesådd åker

Alla synonymer går att klicka på.