menu dblex
åhörare
substantiv
publik
auditorium
åhörarskara
publikum
lyssnare
församling
närvarande
menighet
spisare
Se även
åhörarna

Alla synonymer går att klicka på.