menu dblex
ådra sig
verb
skaffa sig
smittas av
utsättas för
Se även
ådraga sig

Alla synonymer går att klicka på.