menu dblex
även i framtiden
adverb
framgent

Alla synonymer går att klicka på.