menu dblex
ärr
substantiv
skåra
hugg
snitt
skråma
sår
spår
märke
verkan
blessyr
cikatrisation

Alla synonymer går att klicka på.