menu dblex
ärna
verb
ämna
avse
skola
tänka
åsyfta
ha för avsikt
stå i begrepp att
önska
vilja
mena
vara besluten

Alla synonymer går att klicka på.